Nếu tạo thói quen xấu này con bạn mãi kém thông minh

 

 

 
Một số thói quen xấu sẽ làm cho trí thông minh của trẻ bị suy giảm nghiêm trọng, cha mẹ cần rèn ngay từ thuở lọt lòng.
Theo Khoevadep
loading...

Xem thêm video